“Eu, roaba Domnului Iisus Hristos, calugarita Teofana, muma raposatului Mihail voevod din Teara Româneasca, vietuit-am viata cestii lumi desarta… si înselatoare… si am petrecut lumeaste destul, în tot chipul în viata mea, pâna ajunsu si la neputinta batrâneatelor meale si la slabiciunea mea, în sfânta mânastire, în Cozia la lacuinta sfintei troite si la rapausul raposatului Mircea voevoda. Şi traiiu de ajunsu si luaiiu si sfântul cin calugaresc derept plângerea pacatelor meale. Acus ma ajunse si vestea desavârsirea zilelor drag fiiului mieu Mihail voevod de saracia doamna sa si a coconilor domniei lui prin tarale straine. Fuiu de plângere si de suspine ziua si noaptea. Dupa aceea, cu vrearea si cu ajutoriul Domnului din ceriu si cu rugăciunea cinstitilor parinti în zi si în noapte si plângerea mea si suspinele saraciei lor din tarale straine doara sventialui din naltul ceriului au auzit si s-au milostivit de i-au scos din tarale straine în teara de mostenire. Si mai vârtos au cugetat la svânta mânastire în Cozia pentru batrâna si jalnica lor maica. Şi deaca sa adunara unii cu altii, mare plângere si suspin fu întru ei de jalea fiiu sau Mihail voevod si pentru patima lor ce-au patimit prin tarale straine doamna Stanca si fiiu sau Ion Nicola voevoda si fiiesa doamna Florica. Fu dupa aceea întrebarea întru jale, cine cum au petrecut. Grăi doamna Stanca: cum am pătit noi, maică, sa nu pata nime din ruda noastra. Dara molitva ta, maica, cum ai petrecut? Maica zice: cu mult foc de moartea fiiu mieu si de jalea domniilor voastre, iara de catre svanta mânastire, am har dragului Domn din cer si multumesc parintilor din svânta mânastire c-am avut pace, rapaus si cautare de molitvele lor la nevoia mea. Zisera domnia lor: multumim si noi molitvelor lor pentru molitva ta, căci ai avut căutare de ei. Zise Maica Teofana: pentru aceea, featele meale, am fagaduit sventei mânastiri doao sate în Romanati: Frasineiu si Studenita pentru sufletul raposatului Mihai voevod si pentru sanatatea fiiu sau Nicolei voevod si pentru pomeana noastra si a tot neamului nostru sa fiu pomeniti la toate sventele pomeni, ci si dumnezeeasca liturghie, în vecie. Domnia lor zisera: Noi bucuroase, cum ti le-au dat raposatul Mihail voevod, volnica esti, fie date si de noi si de Nicola voevod si de tot neamul nostru, în vecie, pentru pomeana, ca sa aibi molitva ta si de icea înainte mila si cautare pâna la moarte de molitvele lor.” Maica Teofana