Fişe matricole penale

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1724 prin care a fost înfiinţat şi funcţionează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), cu completările şi modificările ulterioare, una dintre principale atribuţii ale instituţiei noastre este aceea de a „aduna date, documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist”.

În perioada 1947-1989, penitenciarele şi coloniile de muncă ale României au reprezentat locurile unde au fost deţinute zeci de mii de persoane a căror singură vină a fost faptul că nu erau de acord cu noua ordine politică şi socială impusă de Partidul Comunist Român. Aceşti oameni au intrat într-un sistem penitenciar care îi considera mai periculoşi decât răufăcătorii de rând, fiind supuşi tuturor rigorilor administrative, dar suferind în plus datorită stigmatului de deţinut politic. Fiecărui deţinut politic i s-a întocmit cel puţin o fişă matricolă penală. Fişele de penitenciar/fişele matricole penale cu menţiuni specifice au fost păstrate în arhiva Direcţiei Generale a Penitenciarelor (astăzi Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi centralizate la penitenciarul Jilava.

Pe lângă aceste fişe, I.I.C.C.R. publică şi fişele matricole ale persoanelor care au fost executate în perioada regimului comunist. În acest caz, s-a făcut o împărţire a fişelor între cele ale deţinuţilor de drept comun executaţi şi cele ale deţinuţilor politici executaţi.

De asemenea, se poate găsi o listă cuprinzând fişele a 35 de personalităţi cunoscute publicului larg, care au trecut prin detenţia comunistă. Este vorba mai ales de oameni politici aparţinând perioadei interbelice, dar şi post-comuniste, oameni de cultură, luptători anti-comunişti şi disidenţi binecunoscuţi, prelaţi ai diferitelor confesiuni şi chiar foşti comunişti căzuţi în dizgraţia regimului. Dintre aceştia, îi amintim pe Corneliu Coposu, Radu Câmpeanu, Constantin Argetoianu, Maria Antonescu, Ecaterina Bălăcioiu, Gheorghe I. Brătianu sau Nichifor Crainic.

Experţii I.I.C.C.R. au luat în calcul numai fişele matricole penale găsite în arhiva A.N.P., care se află la Penitenciarul de Maximă Securitate Bucureşti-Jilava, cât şi pe cele găsite în arhiva Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Cluj. Toate acestea au fost fotocopiate şi prelucrate începând cu luna aprilie 2007.

O altă precizare importantă se referă la faptul că fondul cu fişele de deţinuţi politici a fost fotocopiat şi prelucrat integral, aşa cum a fost găsit în arhiva ANP, motiv pentru care între aceste fişe se pot găsi şi numele unor foşti demnitari sau torţionari comunişti, ajunşi ulterior în dizgraţia regimului.

Datorită volumului extrem de mare de documente, până în prezent au fost prelucrate complet numai fişele deţinuţilor ale căror nume încep cu literele A, B şi C, cât şi fişele deţinuţilor executaţi în perioada regimului comunist. Numai la aceste prime trei litere, volumul aproximativ de fişe este de 28.000, în urma prelucrării acestora rezultând un număr de aproximativ 18.880 de deţinuţi. De asemenea, trebuie să facem precizarea că numele sub care au fost prelucrate fişele nu conţin diacritice, datorită problemelor de ordin tehnic care ar fi apărut în această eventualitate. Toate documentele sunt reproduse pe site-ul I.I.C.C.R. exact aşa cum au fost găsite în arhiva A.N.P.