Preoţi sfinţi, conştienţi că poartă o comoară inestimabilă în vase de lut şi gata să mărturisească până la martiriu frumuseţea de a fi consacraţi total lui Dumnezeu şi Bisericii: este profilul preotului credincios trasat de papa Benedict al XVI-lea duminică la întâlnirea pentru rugăciunea Îngerul Domnului recitată cu pelerinii reuniţi la amiază în Piaţa Sfântul Petru.
Papa indică preoţilor din toată lumea exemplul Apostolului neamurilor. Anul dedicat Sfântului Paul se încheie: „un an important – a spus Papa – „o provocare la a transforma viaţa noastră zilnică într-o curajoasă mărturie pentru Cristos”:
• „A fost un adevărat timp de har în care, prin pelerinaje, cateheze, numeroase publicaţii şi diverse iniţiative, figura Sfântului Paul a fost repropusă în toată Biserica iar vibrantul său mesaj a reînsufleţit pretutindeni, în comunităţile creştine, pasiunea pentru Cristos şi pentru Evanghelie”.
Anul Paulin s-a împletit cu Anul Sacerdotal, inaugurat la 19 iunie, în solemnitatea Sfintei Inimi a lui Isus, cu ocazia celei de-a 150-a aniversări a morţii lui Ioan Maria Vianney, Sfântul Paroh de Ars. „Un ulterior impuls spiritual şi pastoral” – a explicat Benedict al XVI-lea, care – a spus – „nu va întârzia să aducă multe beneficii poporului creştin şi în special clerului”. Dar care este finalitatea Anului Preoţiei?
• „Cum am scris în respectiva scrisoare pe care am trimis-o preoţilor, el vrea să contribuie la promovarea angajamentului de reînnoire lăuntrică a tuturor preoţilor pentru o mai puternică şi mai incisivă mărturie evanghelică din partea lor în lumea de azi. Apostolul Paul constituie, în această privinţă, un model strălucit de imitat nu atât în concreteţea vieţii – a sa a fost într-adevăr extraordinară – ci în iubirea pentru Cristos, în zelul pentru vestirea Evangheliei, în devotamentul faţă de comunităţi, în elaborarea unor sinteze eficiente de teologie pastorală”.
Sfântul Paul – a continuat Pontiful – este exemplu de preot identificat în întregime cu slujirea sa – cum va fi şi Sfântul Paroh de Ars -, conştient că poartă o comoară inestimabilă, adică mesajul mântuirii, dar că îl poartă într-un ’vas de lut’ (Cf 2Cor 4,7); de aceea el este puternic şi umil în acelaşi timp, profund convins că totul este meritul lui Dumnezeu, totul este har al său”.
• „Iubirea lui Cristos ne posedă – scrie Apostolul, şi aceasta poate fi în mod potrivit deviza fiecărui preot, pe care Spiritul ’îl cucereşte’ (Cf Fap 20,22) pentru a face din el un administrator credincios al tainelor lui Dumnezeu (Cf 1Cor 4,1-2): preotul trebuie să fie totul al lui Cristos şi totul al Bisericii, căreia este chemat să i se dedice cu iubire neîmpărţită, ca un mire credincios faţă de mireasa sa”.
Papa a invocat apoi, împreună cu cea a Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul, mijlocirea Fecioarei Maria, „pentru ca să obţină de la Domnul binecuvântări abundente pentru preoţi în timpul acestui an dedicat lor:
• „ Maica Domnului, pe care Sfântul Ioan Maria Vianney a iubit-o atât de mult şi a făcut să fie iubită de enoriaşii săi, să ajute pe fiecare preot să reînsufleţească darul lui Dumnezeu care este în el în virtutea Sfintei Hirotoniri, astfel ca el să crească în sfinţenie şi să fie gata să mărturisească, dacă e necesar până la martiriu, frumuseţea consacrării sale totale şi definitive lui Cristos şi Bisericii”.
„Omul este făcut pentru viaţă” – a afirmat mai departe Papa salutând pelerinii francezi şi referindu-se la Liturghia acestei duminici:
• „Oricine acceptă să creadă în Cristos şi să-şi întemeieze existenţa pe iubirea sa primeşte de la El forţa care îl face să trăiască.
În limba spaniolă Papa a salutat în mod special membrii „Institutului de Misionare şi Misionari Identes” veniţi la Roma pentru a mulţumi lui Dumnezeu cu ocazia celebrării celor 50 de ani de la înfiinţare.
Primiţi şi binecuvântarea apostolică invocată de papa Benedict al XVI-lea la întâlnirea duminicală cu credincioşii reuniţi la amiază în Piaţa Sfântul Petru pentru recitarea rugăciunii „Îngerul Domnului”, binecuvântare ce ajunge şi pe această cale cu tot darul său la toţi ascultătorii care o primesc în spirit de credinţă.

Sursa