ce zice Domnul si ce intelege celrau/ celprost. zice… daca asa face ala asa voi face si eu si voi domina, voi avea puterea Lui.
Evanghelia dupa Matei:
12, 37. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit.
Epistola soborniceasca a Sfântului Apostol Iacov
3, 8. Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un rău fără astâmpăr; ea este plină de venin aducător de moarte.
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
3, 10. Cel ce voieşte să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi oprească limba de la rău şi buzele sale să nu grăiască vicleşug;
Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel
14,11. Căci scris este: „Viu sunt Eu! – zice Domnul – Tot genunchiul să Mi se plece şi toată limba să dea slavă lui Dumnezeu”.


Cel mai amplu program de supraveghere din istoria omenirii”: Serviciile secrete britanice ar intercepta si stoca inregistrari ale convorbirilor telefonice, continutul mesajelor de e-mail si Facebook la nivel global