„La acest punct se despart căile umanităţii: dacă vrei să ajungi la pacea sufletului şi la fericire, poţi să ai şi credinţă, dar dacă vrei să fii un discipol al adevărului, atunci cercetează” – Brief an Elisabeth Nietzsche (11 iunie 1865), în: Werke in drei Bänden, München, 1954, 953 ş.u.